Odstąpienie od umowy

Wzór odstąpienia od umowy dla osób uprawnionych zgodnie z § 7 Regulaminu:                                                                                                                                                                   Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko
Adres


STEAMER Wojciech Pustułka,
ul. Adamieckiego 1/8,
41-300 Dąbrowa Górnicza


Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwaJa…………………………...………………….………niniejszym informuję o moim odstąpieniu

-od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……
-o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….……………………………………
Podpis konsumenta
(*) Niepotrzebne skreślić
1     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług
2     podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru