Dobór Pompy Ciepła

DOBÓR POMPY CIEPŁA DO BASENU

W przypadku planowania budowy systemu podgrzewania wody w basenie dobór odpowiedniej pompy ciepła wydaje się niezwykle istotnym elementem. Planowanie stworzenia systemu ogrzewania basenowego można rozpocząć od basenowej pompy ciepła lub od basenu. W każdym przypadku trzeba rozważyć zarówno koszty związane z zakupem urządzeń lub budową basenu oraz koszty eksploatacyjne, w tym zużycia energii, wody czy chemii basenowej itp.

Pompy ciepła do basenów typu woda- powietrze będąc jednym z elementów systemu obiegowego wody basenowej wymagają do współdziałania pomp i systemów filtrujących o określonych parametrach. Posiadając już basen z systemem filtrującym i oczekując podgrzania w nim wody nie pozostaje nam nic innego, jak dopasować do niego pompę ciepła. Bywa jednak i tak, że posiadana przez nas pompa filtrująca nie będzie kompatybilna z zalecaną do danego basenu pompą ciepła ze względu na za generowany zbyt mały przepływ wody. Zatem pozostaje nam najpierw dopasować pompę filtrującą, a potem pompę ciepła. Zbyt duży przepływ wody wytwarzany przez pompę filtrującą nie jest problemem- można go zredukować przy użyciu bypassu.

W chwili, gdy nie jesteśmy jeszcze właścicielami basenu można łatwiej zaplanować poszczególne zakupy racjonalnie oceniając możliwości miejscowe co do wielkości basenu, a potem potencjalne koszty wynikające z zakupu pompy filtrującej i pompy ciepła, a w konsekwencji  również koszty zużycia energii elektrycznej podczas ich eksploatacji. Jeśli chodzi o dobór basenowej pompy ciepła, nie należy obawiać się jej ''przewymiarowania'' w stosunku do gabarytów basenu. Jedynym ograniczeniem pozostają koszty jej zakupu. Pojęcie „zbyt duża” pompa ciepła w praktyce nie ma zastosowania, bowiem takie rozwiązanie będzie skuteczniejsze w szybkim nagrzewaniu wody, szczególnie przy niesprzyjających warunkach temperaturowych, np. na początku lub końcu sezonu. Dodatkowo taka pompa będzie pracowała krócej dla uzyskania zadanej temperatury. Warto uwzględnić przy doborze pompy ciepła również zalecaną przez producenta wielkość basenu do jakiego jest ona przeznaczona. Korzystać przy tym należy z minimalnych, a nie maksymalnych wskazań, szczególnie, jeśli wybór dotyczy basenu naziemnego. Wobec powyższych ustaleń warto zatem dobrze rozważyć konfigurację układu przepływu wody: basen- pompa filtrująca- basenowa pompa ciepła.

Niezwykle ważne podczas wykorzystania pompy ciepła wody basenowej PCWB lub PCWBi, głównie ze względów ekonomicznych i skuteczności ogrzewania jest używanie termicznej pokrywy solarnej, która w porze nocnej oraz chłodniejsze dni będzie zmniejszała emisję ciepła z basenu, a podczas słonecznych chwil, z racji barwy- potęgowała nagrzewanie wody i ograniczała jej parowanie.